Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com
Wróć do listy

Modlitwy


 Modlitwa Obecności (dziękczynna)Jezu, dziękuję za Twoją obecność

Jezu, kocham Ciebie

Jezu, adoruję Ciebie

Jezu, ufam Tobie

Jezu, oświeć mnie, abym lepiej poznał(a) Ciebie

Jezu, pomóż mi, abym zawsze był(a) Ci posłuszny(a)

Jezu, proszę o łaskę silnej woli, abym służył(a) Ci wiernie

Jezu, należę do Ciebie, jestem Twój(a) na wieki wieków

                                                                                           
                                     Amen


Modlitwa ta powstała w roku 1987 z przeznaczeniem dla osób uczestniczących
 w  „TRWAŁEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”.

Treść modlitwy  wyraża działanie „ŁASKI  BOŻEJ”, która jest mocą Bożą sprawiającą w nas to, że możemy Boga kochać, adorować, poznawać, ufać Bogu, okazywać posłuszeństwo woli Bożej, służyć Bogu i należeć do Boga.  Utrata „obecności” łaski Bożej pozbawia mnie zdolności praktykowania postaw o które proszę w tej modlitwie.
Warunkiem powrotu „obecności” łaski Bożej jest odpowiedź na pierwsze wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), czyli decyzja na „FORMACJĘ MATANOI” -  metanoia  znaczy: nawrócenie, przemiana.
„Formacja Metanoi”  we wspólnocie „Pielgrzymów Obecności”, jest zbudowana na fundamencie  Słowa Bożego.    


Instytut Corpus Christi  - 1987

 


Rozmowa z Maryją matką Eucharystii


Maryjo pełna łaski,
Świątynio Ducha Świętego
Służebnico Pańska,
Matko Słowa Bożego,
Które w Tobie stało się Człowiekiem
I zamieszkało wśród nas,
Matko Chleba Życia
     Za Życie świata,

                MATKO EUCHARYSTII,
                Naucz nas troszczyć się
                    O pokarm, który trwa na wieki,
            Abyśmy przez wiarę w obecność
                    Jezusa w Eucharystii,
            Wypełniali dzieła zamierzone przez Boga.

MATKO EUCHARYSTII
Pod Krzyżem stojąca,
Pomagaj nam uczestniczyć
W Ofierze Eucharystycznej Twego Syna
I wołać każdego dnia:
„Panie dawaj nam zawsze tego Chleba”.
Matko, sprawy Syna
W Niepokalanym Sercu rozważająca,
Ucz nas rozważać i adorować.

                MATKO EUCHARYSTII,
                Matko Miłosierdzia,
                Naucz nas służyć Synowi Bożemu
                We wszystkich Jego
                „Braciach Najmniejszych”

                                        Amen
Instytut Corpus Christi – 1996Modlitwa ta jest rozmową  z Maryją Matką Eucharystii, treścią i słowami Ewangelii:Łk 1, 26 – 38; J 1, 1 i 14; J 6; J 19, 25 –27; Łk 2, 19 i 51; Mt 25,40.Oddanie Dzieci Nienarodzonych Niepokalanemu Sercu Maryi


        
Bądź błogosławiona między niewiastami,
pełna łaski Maryjo,
za to, że poczęłaś
i urodziłaś Syna Bożego,
Który przed poczęciem
otrzymał Imię Jezus.

Dziewico z Nazaretu,
dziękuję za Twój pośpiech
w góry do matki
oczekującej dziecka,
za Twoje pierwsze kroki z Jezusem,
na spotkanie z nienarodzonym
człowiekiem.

Matko poczętego Życia,
Tobie poświęcam
każde poczęte dziecko.

Wszystkie dzieci nienarodzone,
Oddaję Twojemu Niepokalanemu Sercu,
Sercu Matki.

Proszę, aby ukryte w Twoim Sercu,
bezpiecznie czekały
na dzień narodzin,
na Twoje nawiedzenie.

Matko ze stajni w Betlejem,
z Domu Chleba,
pomóż proszę,
każdej oczekującej matce,
przeżyć czas Adwentu jej dziecka.

Proszę, bądź przy urodzinach
każdego dziecka
i  broń jego życia,
aby rosło
i nabierało mocy,
napełniając się mądrością,
a łaska Boża
niech spoczywa na nim.        Amen.

      ks. Krzysztof Małachowski O. S.     

Instytut Corpus Christi, Nadliwie, 25 XI  2003Oddanie dzieci nienarodzonych pod opiekę Świętego Józefa


Ojcze, Dawco i początku każdego życia ludzkiego,
dziękujemy za obecność Józefa Męża sprawiedliwego,
przy Maryi, w czasie oczekiwania
na narodziny Twojego Syna Jezusa.

    Józefie, Opiekunie swojej Małżonki,
    którą przyjąłeś do siebie,
    wraz z poczętym z Ducha Świętego Zbawicielem,
    któremu z woli Bożej dałeś Imię Jezus,
    przyjmij pod swoją opiekę wszystkie matki,
    które spodziewają się dziecka.

Pod Twoją obronę oddajemy każde
poczęte dziecko rodziny ludzkiej.

    Tak jak w nocy na rozkaz Anioła
     wziąłeś Dziecię i Jego Matkę,
    udając się do Egiptu,
    tak czuwaj nad każdym poczętym dzieckiem
    i każdym urodzonym dzieckiem,
    któremu grozi noc śmierci
    z rąk oprawców współczesnego Heroda.

Swoją ojcowską odpowiedzialnością i roztropnością
wyprowadź każde poczęte dziecko
z niebezpieczeństwa utraty życia przed urodzeniem,
przez zabójczą falę holokaustu
różnych ustaw i fałszywych praw.
    
Proś, Ojca bogatego w Miłosierdzie,
    o posłanie Aniołów, aby powstrzymywali
    każdą morderczą rękę,
    która odważa się zabijać poczęte dziecko.

Prosimy Cię Opiekunie Świętej Rodziny,
znajdź „stajnię betlejemską”  
dla każdej oczekującej matki,
dla której nie ma miejsca
w gospodach ludzkich serc,
czy to najbliższej rodziny,
czy wśród obcych im ludzi,
obojętnych na trudną sytuację,
zwłaszcza samotnych matek.

    
Józefie, odpowiedzialny Mężu za swoją Żonę
    i odważny Obrońco Jej Dziecka,
    wyproś łaski Ducha Świętego
    dla każdego ojca – każdego poczętego dziecka,
    aby każdy z nich otrzymał dar odwagi
    do odpowiedzialności za swój rodzicielski czyn.

Prosimy, Święty Opiekunie Jezusa,
przeprowadź każde dziecko
przez niebezpieczeństwa i pielgrzymkę dzieciństwa,
tak jak to uczyniłeś w czasie ucieczki do Egiptu
i pielgrzymki do Jerozolimy,
strzegąc bezpieczeństwa
i szukając gdy się zgubił,
Twój przybrany Syn Jezus, a nasz Zbawiciel.   
     Amen.
    


Ks. Krzysztof Małachowski O. S.

Nadliwie 8 października 2008

Instytut Corpus Christi