Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com
Wróć do listy

TEMAT 1 i 2

1. Jezus nazywa siebie w Ewangelii wg św. Jana Chlebem Życia. Każdy z nas, każdego dnia je chleb. Chleb daje nam energię potrzebną do życia. I Chrystus wybiera taki symbol właśnie po to, żeby uzmysłowić nam, że żyjemy dzięki Niemu. Co więcej to przecież nie symbol, ale faktycznie sam Chrystus staje się tym Chlebem. On faktycznie karmi nas sobą. O ten chleb prosimy każdego dnia w modlitwie „Ojcze nasz”: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oczywiście możemy mówiąc o chlebie w „Modlitwie Pańskiej” myśleć dosłownie o chlebie codziennym, a więc o tym wszystkim, co potrzebne nam jest do życia, możemy myśleć też o Słowie Bożym, które też jest dla nas szczególnym pokarmem, ale nie możemy zapomnieć, że w duchu Nowego Testamentu pod słowami chleba naszego powszedniego ukrywa się także Eucharystia.

2. Słowa dzisiejsze, chociaż krótkie, niosą ze sobą to, co najważniejsze: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. O to właśnie pragnie nas prosić Jezus. O nawrócenie. To nic, że jesteś we Wspólnocie już kilka lat. To nic, że uczestniczysz we wszystkich Wieczernikach, a może i dniach skupienia. To nic, że właśnie wróciłeś z pielgrzymki do Medjugorje. Potrzebujesz nawrócenia. Każdego dnia od nowa potrzebujesz nawracać się. To znaczy popatrzeć od nowa, świeżym spojrzeniem na swoją wiarę, na swoje życie