Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com
Wróć do listy

TEMAT 3 i 4

3. Czytać Biblię to przeglądać się w lustrze, które odbija moją twarz razem z twarzą Boga.
Na pewno i w Twoim życiu nie brakuje sytuacji, w których tęsknisz za słowem od Boga. Tyle jest pytań w Twojej codzienności. Modlić się to "usiąść jak Maria Magdalena u stóp Chrystusa, aby słuchać Jego słów, albo raczej, aby Jego słuchać, Jego, który do nas mówi". W rzeczywistości musimy być bardziej skupieni na Nim samym niż na Jego słowach. Nie uczynimy tego lepiej niż poprzez zanurzenie się w słowie Bożym. Św. Hieronim mawiał, że "nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Poznać i ukochać Chrystusa, to poznać i ukochać Biblię.

4. Jak głęboka jest nasza wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, w konsekrowanej Hostii? Potrzebna jest nam szersza refleksja nad tajemnicą obecności Pana w Najświętszym Sakramencie, potrzebne są świadectwa ludzi, którzy tę prawdę przeżywają głęboko i trwają wiernie na adoracji, potrzebne jest także stawianie pytań, ukazywanie problemów, wskazywanie możliwości apostolskiej posługi mającej na celu ożywienia wiary w tę niezwykłą obecność Boga pośród ludzi.Chcemy te tematy podjąć w tym miejscu naszej strony internetowej. Zachęcamy do lektury i dzielenia się.