Fundacja Dzieci-Dzieciom
Nadliwie 1, 05-281 Urle
tel. (25) 624 04 07
mail:domrekolekcyjnynadliwie@gmail.com
Wróć do listy

TEMAT 5, 6, 7

 
5. Dla rodziców dziecka niepełnosprawnego pojawia się od jego narodzin wielkie zadanie na całe życie. Z biegiem lat, kiedy często niepełnosprawność się pogłębia, dziecko przybiera na wadze, a rodzicom ubywa sił, to zadanie rodzi dylematy: co dalej, co będzie, kiedy nas zabraknie? Postaramy się zgłębić wiedzę na ten oto  temat i udzielić wszyatkich nurtujących Was odpowiedzi.

6. Jak odpowiada Pan Jezus? Zobaczmy, że nie mówi nic o podejmowaniu trudu ascezy, moralnych wymagań, długich modlitw, czy innych dobrych czynów. Mówi: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał (J 6,29). Dzieło zamierzone przez Boga polega na uwierzeniu w Tego, którego Bóg posłał, czyli na uwierzeniu w Jezusa Chrystusa. Ależ my wszyscy w Niego wierzymy! Czyli wypełniamy to dzieło! Czy tak jest naprawdę? Czy wierzymy?

7. Teologia radości papieża Franciszka jawi się więc jako w gruncie rzeczy bardzo minimalistyczna. Człowiek stykając się z Ewangelią, spotykając Pana Jezusa i słysząc o Jego miłości nabiera, dzięki ufności, „osobistej pewności” że jest kochanym przez Boga w sposób nieskończony i ponad wszystko. To rodzi w nim radość.